Datahandeling Documents

Datahandeling Documents

Royal Diamonds Jewellery as the operator of www.gyemantekszer.com website declares, that all data impossession of the company is handled under the strickt regulations of general data handling rules, in particular the relevant law: No.: CXII year 2011.
All information and data is handled confidentially, they will be used only for the purposes of company development and operation and for producing statistics and research for our own use.
Datahandeling of www.gyemantekszer.com is exclusively done by Royal Diamonds, no information is released to any third party, without the prior written consent.
The principles of our data handeling are in perfect conformity with the general data handeling laws and regulations as follows:

2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
No.: CXII year 2011.;
No.: LXVI year 1992. with relevant binding regulation: 146/1993 (X.26);
No.: XIX year 1198.;
No.: CXIX year 1995.;
No.: CVIII year 2001.

General data protection principals of Royal Diamonds:

You have approved to use your personal data by registrating on our website, and subscribing our newsletter for the following purposes:

1. To maintain contact with you.
2. To provide you continous information by our newsletter.
3. For direct transactions.

Let us know which data handeling you do not agree with. In case you don’t give us information your personal data can be used with your approval.

1. Information trough post and or telephone
2. Adwertisements and other information material to your e-mail adress and mobile phones.
3. Your data is exclusively processed by our internal computers.

OTHER DATAHANDELING

We would like to inform you that such authorities like police, prosecutor’s office and other justice offices may contact us for information. Royal Diamonds may provide sufficient information to any of the above mentioned authorities in order to satisfy the information request in case of official requirement.

LEGAL ARRANGEMENT POSSIBILITIES

In spite of your protest you have the following possibilities in case of legal rights’ matters: You may ask information regarding your personal datahandling and you may ask for personal data changes. You may ask us for information concerning your personal datahandling as well as general information as it relates to any processing of your personal data. Your personal data will be deleted in case of illegal datahandling, if you request us to do so, official request by any of the criminak authorities. You will be informed about any data corrections as well as those partners to whom your data has been forwarded for processing.

You may protest against the handling of your personal data.

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Royal Diamonds Ékszerház Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu